Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet iemand aan bepaalde criteria voldoen.
Deze criteria zijn landelijk vastgesteld door de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Sinds 1 januari 2017 zijn de criteria als volgt vastgesteld:

Het besteedbaar inkomen per maand per huishouden (kleding + voeding) mag niet hoger zijn dan:

man

Eenpersoons-huishouden:
Basis € 120,00 per huishouden
Plus € 80,00 voor 1 volwassene (€ 80,00 per persoon)
Totaal € 200,00 voor het huishouden

 

manvrouw

Tweepersoons-huishouden (2 volwassenen):
Basis € 120,00 per huishouden
Plus € 160,00 voor 2 volwassenen (€ 80,00 per persoon)
Totaal € 280,00 voor het huishouden

 

manvrouwkindkind

Meerpersoons-huishouden (2 volwassenen + 2 kinderen):
Basis € 120,00 per huishouden
Plus € 320,00 voor 2 volwassenen en 2 kinderen (€ 80,00 per persoon)
Totaal € 440,00 voor het huishouden

 

Voor elke persoon extra komt hier € 80,00 bij.

Waarbij leefgeld betekent:
Netto inkomsten minus vaste lasten.
(Te besteden voor voedsel, kleding, schoeisel, de verjaardag etc.)

Uw gegevens:

U kunt uw financiële situatie aantonen middels bankafschriften en de onderstaande gegevens:

  • Inkomensverklaring ( loon of uitkering ) van aanvrager en eventuele inwonende partner
  • Huur- en zorgtoeslag
  • Vaste lasten huur/hypotheek, energie, water, televisie en telecom.
  • Voorlopige teruggave (kinderkorting enz.) van de belastingdienst
  • Reiskosten woon-werkverkeer
  • Eventuele schulden

 

 

Privacy

De Voedselbank respecteert de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens. De Voedselbank geeft de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of inzage van derden tenzij wettelijk daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van de Voedselbank. De Voedselbank, en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, dient zich hieraan strikt te houden.